AR-GE

İMBİYOTAB projesinin genel hedefi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” teklif çağrısı kapsamında İstanbul il sınırları içerisinde kamu ve özel sektör kuruluşlarının beraber iştirak edebileceği; gıda, su ve enerji teknolojileri alanlarında İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) odaklı bir mikroyosun biyoteknoloji birimi kurulmasıdır. Proje sayesinde 21. Yüzyılın önemli sorunlarına yönelik kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve dışa bağımlılığı azaltıcı çözümler üretilerek; ileriye dönük somut bilgi ve teknolojilerin örnek bir çatı altında toplanması sağlanacaktır. Proje kapsamında Ar-Ge konusunda tecrübeli bilim insanları ile teknoloji uygulamaları konusunda uzman özel sektör paydaşları bir araya gelerek kapasite artırımı ve sektörel gelişim konularında işbirliği yapabilecek, bilgi alışverişinde bulunabilecektir. Böylelikle 2014-2023 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde yüksek katma değerli ürün geliştirilmesine yönelik ileri teknoloji birikimi ve iş gücü sağlanması konusunda disiplinler arası bir yapı geliştirilecektir. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden kendi uzmanlık alanlarında yetkin öğretim üyelerinin yürütücülüğünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında ve özel sektör ile sivil toplum paydaşlarının katılımlarıyla mikroyosunların gıda, ilaç, su ve enerji teknolojileri alanlarında katma değeri yüksek ürün ve uygulama üreterek ulusal bazda örnek bir yapı, uluslararası arenada ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bir kurum görevi yapacaktır.

TURKISH