Deneyimli uzman personel

Mikroyosun teknolojileri konusunda uzman araştırmacılar tarafından yürütülen İMBİYOTAB projesi, kamu ve özel sektöre alg biyokütlesi ile atıksu arıtımı, biyoyakıt eldesi, gıda, ilaç uygulamaları, ve diğer katma değerli ürün geliştirilmesi konularında danışmanlık sağlamakta, ve Ar-Ge hizmeti vermektedir. İMBİYOTAB bünyesinde faal olarak yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmakta, sivil toplum, belediye, ve eğitim kurumlarına yönelik sosyal destek programları yürütülmektedir.İMBİYOTAB ekibini oluşturan akademisyenlerin mikroyosun teknolojileri alanında yürümekte olan TÜBİTAK, NSF (Amerika Birleşik Devletleri), Royal Society (İngiltere) destekli projeleri ve diğer AB ülkeleri ile ortak olarak yürütülen araştırma ve iş birlikleri mevcuttur.

Mikroyosun teknolojileri konusunda uzman araştırmacılar tarafından yürütülen İMBİYOTAB projesi, kamu ve özel sektöre alg biyokütlesi ile atıksu arıtımı, biyoyakıt eldesi, gıda, ilaç uygulamaları, ve diğer katma değerli ürün geliştirilmesi konularında danışmanlık sağlamakta, ve Ar-Ge hizmeti vermektedir. İMBİYOTAB bünyesinde faal olarak yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmakta, sivil toplum, belediye, ve eğitim kurumlarına yönelik sosyal destek programları yürütülmektedir. İMBİYOTAB ekibini oluşturan akademisyenlerin mikroyosun teknolojileri alanında yürümekte olan TÜBİTAK, NSF (Amerika Birleşik Devletleri), Royal Society (İngiltere) destekli projeleri ve diğer AB ülkeleri ile ortak olarak yürütülen araştırma ve iş birlikleri mevcuttur.