Etkinlikler

İMBİYOTAB'ın özel hedefleri kapsamında, gıda-ilaç, su-çevre, ve enerji sektörlerinde bilgi ve teknoloji odaklı ekonomik kalkınma konusunda farkındalığın artırılması için, seminerler, çalıştaylar ve beyin fırtınası toplantıları düzenlenecek ve bir bilgi erişim platformu oluşturulacaktır. Böylelikle, mikroyosun potansiyelinden faydalanabilecek sektörlerdeki tüm paydaşlar arasında iletişim sağlanabilecek ve işbirlikleri etkin kılınabilecek, stratejik adımların atılmasında yol gösterici olunabailecek ve bilimsel araştırmalar desteklenecektir.

İMBİYOTAB'ın sektör paydaşlarına bilimsel ve teknolojik katkıları dışında organizasyonel katkıları da olacaktır. Sektörün önemli ve stratejik planlamalarında yol gösterici olacak bilgi, doküman ve mevzuatlarla ilgili kaynak sağlayacak, bilimsel ve teknolojik içeriği olan veri tabanları ve ilgili literatür oluşturacaktır. Amaçladan hedef, genel itibariyle projenin farkındalık yaratma ve pratik bilgi üretme yoluyla bilgi ve teknoloji açığını azaltma, bu sayede mikroyosun biyoteknolojilerinin kritik alanlarda ürün ve işlem metotlarını oluşturmaktır. Bu çerçevede İMBİYOTAB, İstanbul Kalkınma Ajansının hedeflerini destekleyici niteliktedir ve gerçekleştirilecek görünürlük faaliyetleri ile üniversite-sanayi-kamu kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.

Planlanan seminer, çalıştay, ve konferansın mevcut takvimi aşağıdaki gibi olup; daha detaylı bilgi 'Etkinlikler' penceresi altında sunulmuştur:

·   Mikroalglerin Su Kalitesi ve Çevresel Uygulamaları Sektörel Semineri: 30 Mayıs 2016, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü

·     Mikroalglerde Biyoyakıt Eldesi ve Biyoenerji Uygulamaları Sektörel Semineri: 27 Haziran 2016, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü

·      Mikroalg Tabanlı Gıda Destek Ürünleri ve Biyoaktif İlaç Uygulamaları Sektörel Semineri: 15 Ağustos 2016, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü

·      Gıda:Su:Enerji Bağlantısında Mikroyosun Teknolojileri Uluslararası Konferansı: 5-6 Eylül 2016, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü

·      Mikroalg Yetiştiriciğinde Temel Hususlar Çalıştayı: Sonbahar 2016, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü

TURKISH