İlaç

Mikroyosunlar kıymetli biyokütle kaynaklarından olup son dönemlerde katma değeri yüksek kimyasalların eldesinde ilgi görmekte ve tercih edilmektedirler. Fotosentetik ve ototrofik olan bu canlıların biyolojik aktif madde içeriklerinden ilaç ve besin değeri yüksek takviye (supplemental) uygulamaları için kullanımları ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Literatürde yapılan taramalarda belirli coğrafyalardan izole edilen mikroalg türleri arasında astaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidler ile omega-3 ve omega-6 gerekli yağ asitlerinin bulunduğu çeşitli biyoaktif sekonder metabolitleri sentezlediği tespit edilmiştir. Bunların yanında mikroalglerden elde edilen bazı bileşiklerin yüksek antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antihelmintik ve antikoagulan aktivite gösterdiği belirtilmiştir. Taksonomik açıdan oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan, bir çok faklı ekosistemde barınabilen, tatlı, tuzlu, ve acı su sistemlerinde büyüyebilen mikroalglerin çeşitli farmasötik uygulamaları ve biyolojik aktivite çalışmalarındaki potansiyelleri mevcutken ülkemizde bu alandaki çalışmalar halen arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır. Bu sebeple İMBİYOTAB bünyesinde yüksek biyolojik aktivite gösteren mikroalg türlerinde ilaç sektöründe kullanılmak üzere biyoaktif madde taraması ve aday moleküllerin karakterizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.
TURKISH