Haberler

Mikroalglerin Su Kalitesi ve Çevresel Uygulamaları Sektörel Semineri 30 Mayıs 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Üniversiteler, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 65 temsilcinin katılımyla mikroalg türlerinin evsel ve endüstriyel atık su arıtımında kullanımı, ağır metal giderimi ve diğer çevresel alanlardaki örnek uygulamaları hakkında konuşmalar gerçekleştirilmiştir.
Ekim 2015 - İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında fonlanan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) projesi ekibi çalışmalarına başladı. Boğaziçi Üniversitesi koordinatörlüğünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen projeye özel sektörden de temsilciler iştirak etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü laboratuvarlarında başlayan deneysel çalışmalar, 2016 ilkbahar yarında faaliyete geçecek olan Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü alg yetiştirme tesislerinde pilot ölçekte devam edecektir.
Mikroyosun teknolojileri konusunda uzman araştırmacılar tarafından yürütülen İMBİYOTAB projesi, kamu ve özel sektöre alg biyokütlesi ile atıksu arıtımı, biyoyakıt eldesi, gıda, ilaç uygulamaları, ve diğer katma değerli ürün geliştirilmesi konularında danışmanlık sağlamakta, ve Ar-Ge hizmeti vermektedir. İMBİYOTAB bünyesinde faal olarak yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmakta, sivil toplum, belediye, ve eğitim kurumlarına yönelik sosyal destek programları yürütülmektedir. İMBİYOTAB ekibini oluşturan akademisyenlerin mikroyosun teknolojileri alanında yürümekte olan TÜBİTAK, NSF (Amerika Birleşik Devletleri), Royal Society (İngiltere) destekli projeleri ve diğer AB ülkeleri ile ortak olarak yürütülen araştırma ve iş birlikleri mevcuttur.
İMBİYOTAB projesi kapsamında çeşitli alg türleri sistem biyolojisi temellerine dayanan genomik, transktriptomik, metabolik ve proteomik analizler desteğiyle incelenmektedir. Temel bilim faaliyetleri ile desteklenen çalışmalar sonunda gıda, ilaç, enerji ve çevre sektörlerine yönelik ürün ve uygulama geliştirilmektedir. Model olmayan alg türlerine yönelik biyoinformatik çalışmalar yine birim çatısı altında yapılmaktadır.
İMBİYOTAB çeşitli ekosistemlerden izole edilmiş geniş bir alg koleksiyonuna sahip olup, yeşil, kahverengi, ve kırmızı mikroalg gruplarından farklı endüstriyel uygulamalara yönelik özel türler bulundurmaktadır. Diatom ve siyanobakteri türleri yanında UTEX ve ATCC koleksiyonlarından örnekler birimde mevcuttur.